Root Canal Treatment-33893

Product Code: 37

Kök kanal tedavisi (aynı zamanda endodontik tedavi, endodontik tedavi veya kanal tedavisi olarak da bilinir), enfeksiyonun ortadan kaldırılması ve dekontamine dişin gelecekteki mikrobiyal invazyondan korunması ile sonuçlanması amaçlanan enfekte diş pulpası için bir tedavi sekansıdır. . Kök kanalları ve bunlarla ilişkili pulpa odası, sinir dokusu, kan damarları ve diğer hücresel varlıkların doğal olarak yaşadığı bir dişin içindeki fiziksel oyuklardır. Bu maddeler birlikte diş pulpasını oluşturur.


Related Products